Vi kan gøre opmærksom på, at Halsnæs Nordens læsekreds mødes på Hundested Bibliotek –
I 2022 på tirsdage kl. 14.30 den: 
Vedr. datoer, deltagelse etc. kontakt. Lone Bundgaard tlf. 22871971

o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o –

Søndag den 20. marts 2022 kl. 14,00. Generalforsamling.

I GUBBEN Hundested.

Dagsorden:
1:  Valg af dirigent og referent.
2:  Beretning for år 2021.
3:  Regnskab for året 2021.
4:  Forslag fra lokalstyrelsen.
5:  Forslag fra lokalafdelingens medlemmer (forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingen).
6:   Valg af medlemmer til lokalstyrelsen. På valg er:
       Erik Andersen – modtager genvalg
       Per Jørgensen – modtager genvalg
Henrik Albæk – modtager genvalg
       Valg af 2 revisorer. Tove Dinesen – modtager genvalg.
       Og Ragnhild Madsen – modtager genvalg.
7:    Eventuelt.

Under generalforsamlingen byder foreningen på en øl, et glas vin eller vand.
Efter Generalforsamlingen serveres kaffe / te og kage.
Herefter vil vi finde et interessant nordisk lysbilledforedrag, som kan værdsættes af de fremmødte medlemmer.

Lotteri – salg af lodsedler til vores amerikanske lotteri som sædvanlig. Endelig vil Erik Grib afprøve
vores ”nordiske” viden ved en quiz-konkurrence.

På hjemmesiden: www.halsnaes.foreningen-norden.dk
Kan I ofte få mere opdaterede og udførlige oplysninger, både om vore kommende og de afholdte arrangementer.

o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o –

Lørdag d. 21. maj – Bustur til Hallandsåsen ved Båstad

Turen køres i samarbejde med Gangsportsforeningen Krudtuglerne.

NB: sæt datoen af i jeres kalender, der kommer mere information senere.