2018

Mandag den 12. november kl. 19 – ca. 21 på Hundested Bibliotek
– Skumringstime – “i stearinlysenes skær”.

Der var et rigtig godt fremmøde på 53 personer, som lyttede med stor fornøjelse til Forfatteren
Hans Hansens fortolkning og oplæsning af årets tekst.
Den var taget ud af den islandske forfatter Einar Már Gudmundssons bog Islandske konger.

Bogen udkom i 2012 (dansk 2013), og fortæller om slægten Knudsen fra det lille fiskerleje Tangavik.
Historien i bogen rummer hele verden i et sandskorn, i Tangavik mødes sorg med glæde, død med liv,
frygt med mod.
Byen myldrer med legendariske fyldebøtter og slagsbrødre, mesterfiskere og skibsredere, distance-
blændere og matematikgenier.

Islændingene har aldrig haft deres egen konge, men i en meget kort periode i 1809 havde den
danske eventyrer Jürgen Jürgensen opkastet sig til konge. Den såkaldte Hundedagekonge.
Island har været republik siden løsrivelsen fra Danmark under 2. verdenskrig

Skumringstimens tema var “Helte i Norden”, og Hans Hansen supplerede på sin sædvanlige
gode måde historien ved at fortælle om andre berømte helte i historien.

Til musikledsagelse af Frank Radich Nielsen på violin, sang vi før og efter oplæsningen 4 nordiske
sange, og det gode fremmøde bevirkede også, at der var appel i sangen “Se Norges blomsterdal”.
Foreningen Norden var vært med et glas vin og lidt peanuts.

Torsdag den 11. oktober kl 19.30 i Hundested Kino.

Vi er startet med en ny type arrangementer, Hvor vi i samarbejde med Hundested Kino vil  lave
filmforevisninger, hvor vi sætter focus på forholdet mellem en bog og en afledt film i nordisk
perspektiv. Som begyndelse valgte vi filmen “Barbara” instrueret af Niels Malmros, og baseret
på romanen af samme navn, skrevet af den færøske forfatter Jørgen-Frantz Jacobsen. https://forfatterweb.dk/oversigt/jacobsen-joergen-frantz
Inden filmforevisningen gav et af vore nordenmedlemmer ph.d. i emnet Nordiske Film Lars
Christian Steenberg en indledning, hvor han belyste nogle af de punkter ved filmen, som man
især kunne bemærke.
Det var for eks. den seksuelle, men meget søde Barbara, som Malmros valgte at vise i filmen,
sat op imod den mere “onde” Barbara, som Jørgen-Frantz Jacobsen skildrer i sin bog.

53 tilhørere kom ind og så den flot filmede skildring af den smukke men barske færøske natur,
og påvirkningen fra det isolerede samfund, som også prægede mennesketyperne.

o -o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o

Lørdag den 1. september – Tur til Hallandsåsen, Båstad.

Efter invitation fra Norden Båstad ankom vi, 9 danskere,  på P-pladsen ved Margretetorps
Gästgivergård kl. 10.30. Her blev vi budt velkommen af 26 svenskere, som stod klar med en frisk kop
kaffe samt kanelbuller, det var en fin modtagelse til Sverige.
Efter hilsning rundt til vore svenske venner og snak med gamle bekendte, overtog guiderne Marianne og
Carl-Olof Orsander opmærksomheden. De startede med at fortælle om Margretetorps Gästgivergårds
betydning for samfærdslen i gamle dage – der skulle findes en gæstgivergård for hver 4. svenske mil -.
Endvidere berettede de om de forskellige ejerfamilier, samt kendte gæster, kunstnere m.v., der
gennem tiden havde været gæster på Margretetorp.

Derefter tog vi plads i bilerne og kørte i kortege op ad den gamle Postiljonsväg over Hallandsåsen.
Her var 1. stop ved den såkaldte Postraner-stenen på toppen af Åsen, hvor guiderne berettede om
hændelsen i 1657, hvor snaphanerne overfaldt og røvede en pengeforsendelse til Kristiania (Oslo).

Efter flere stop på vejen og et par timers spændende historie om Snaphanernes hærgen i det tabte
danske område mellem Skåne og Halland, var det blevet tid for en lunch, den nød vi i caféen på
Äppelgårdens Golfklub ved Østre Karup.

Efter vel overstået lunch kørte vi videre til Skottorps Slot og mejeri, hvor vi kunne se og få smags-
prøver (og købe) forskellige udmærkede oste samt diverse marmelader.
Skottorps Slot så vi kun udefra, men under lunchen havde, men under lunchen havde guiderne
fortalt historien om, hvordan den svenske konge Karl den 11. her i 1680 giftede sig med sin danske
tilkommende Ulrikke Eleonora.

Som afslutning på dagen blev vi danske gæster + vice ordførende i Båstad Jan Belfrage og fru Ulla
inviteret til dejlig eftermiddagskaffe med kage hos formand Bernt Berntsen og fru Ulla, og havde
der tid til en god snak om dagens oplevelser.

Marianne står ved Postraner-stenen og beretter om overfaldet i 1657.
Alle lytter til Marianne og Carl-Olofs fortælling om Margretetorp.

o -o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o

Lørdag d. 9. juni. Bustur til Hven.

Turen blev kørt i samarbejde med Gangforeningen Krudtuglerne, og vi havde fyldt en bus
med 53 passagerer, faktisk kunne vi have fået flere tilmeldinger, men færgen til Hven havde
sagt stop, da afgangen kl 10 var fuld booket.
Ved ankomst Landskrona fandt vi ud af årsagen, den normale færge med plads til 400 pass.
lå oplagt p.g.a. motorproblemer, og i stedet var indsat en færge med kapacitet til kun 250 pass.
Da afgangen jo var fuld booket, var der stadig en lang kø af ventende passagerer da færgen sejlede,
og heriblandt var vores selskab.

   
Ventrafiken havde dog indsat en lille ekstrabåd til ca. 70 pass., den sejlede så hurtigt til og fra øen,
som den kunne. Da den afgik kl. 10.15, kom ca. halvdelen af vores selskab med, men så var der også
særdeles lang ventetid til næste afgang.
De sidste ca. 30 fra vores selskab kom med ekstrabåden ved næste afg. ca. 11.15, og var i land i
Bäckviken kl. 11.40.
Som lidt goodwill havde Ventrafiken dog indsat en ekstrabus udelukkende for os danske, som holdt
klar ved færgelejet. Så vi sparede gåturen op til Tycho Brahe Museet eller Tuna-byen, hvor vi kunne
vælge afstigning fra bussen.

Kloge af skade ved udturen var vi alle meget opmærksomme på, at komme rettidig til færgelejet til
hjemturen kl. 15. Det var senest mødetid ved færgen kl. 14.45, og alle mødte op, så der var samling
på selskabet ved den ventende bus i Landskrona kl. 15.30.
For de sidste, der kom med båden til øen, var det et lidt amputeret besøg på Hven, men alle var nu
ret godt tilfredse med dagen. Vejret var rigtig godt og solrigt, så alle de interesserede havde nået at
se både Tycho Brahe Museet og øvrige interessante ting, samt haft tid til at nyde en god svensk lunch.

Og vi var tilbage i Halsnæs ca. kl. 18.

o -o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o

Mandag 23. april kl. 19 – Barbettes Gæstebud.

I den smukke Rebecca Sal Jægerspris Slot, I samarbejde med Nordsjællands-kredsen,
overværede vi en fortolkning af Karen Blixens humoristiske og dramatiske novelle
“Babettes Gæstebud”, opført som en soloforestilling ved skuespilleren Anders Ahnfelt-Rønne. Han optræder henholdsvis ved at fortælle om baggrunden for handlingen, at en dame Babette, på grund af en revolution i Frankrig må flygte fra sin arbejdsplads Cafe Anglais i Paris, hvor hun er en kendt mesterkok, og til en lille by Berlevaag, på Norges vestkyst. Her finder hun husly hos byens gamle provst og hans 2 døtre. Hvor der mest af tiden skal serveres øllebrød og vælling.
Videre historien om, at Babette via en veninde i Paris opretholder et lod i det franske stats lotteri, og her en dag vinder hoved præmien på 10.000 francs.

Da er den gamle provst død, og menigheden står for at skulle holde en mindekomsammen i anledning af provstens 100 års fødselsdag. Babette beder provstens døtre om at måtte stå for maden til denne sammenkomst, og efter store betænkeligheder indvilliger døtrene i dette.

73 tilskuere, som stort set var en fyldt sal, kvitterede med stående applaus for den gode oplevelse som Anders Ahnfelt-Rønne mestrede.

o -o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o

Fredag den 12. januar – Sejltur på Sundet.

Vort første arrangement i 2018 var som sædvanligt den traditionelle sejltur sammen med Norden Båstad / Ängelholm.
Og vi havde, for 22. gang, nogle gode timer på færgen AURORA, med en god lunch (Øresundsplatte) og hyggelig snak med  bekendte frän hinsidan for at markere datoen for indgåelse af venskabsby-aftalen den 12. januar 1971.

Vi mødte 12 svenske og 11 danske deltagere, så det var en meget lige fordeling.
Vi fra DK var blevet enige om at tage med Aurora allerede kl. 11.45, så vi var om bord, da svenskerne kom i Hälsingborg kl. 12.15. Vi havde derfor også mulighed for at fordele os ved bordene, så Halsnæs sad ved den ene side og Båstad ved den anden, det gav god mulighed for at få snakket på tværs af nationaliteterne. Desuden havde vi fået lavet et lille navneskilt til hver, så vi kunne se navnet på de, vi sad overfor.

På vore venskabsby-sejladser gennem årene har vi ofte siddet med forholdsvis få øvrige gæster. Det var ikke tilfældet i år, måske var det fordi det var en fredag. Der var i alle tilfælde meget godt fyldt op i restauranten, med især festklædte svenskere.