Bestyrelsen i Halsnæs lokalafdeling består af følgende:

Formand
Henrik Albæk
47 93 79 05
h.albaek@mail.dk

Næstformand
Erik Melbye
47 93 89 04
e_melbye@post12.tele.dk

Kasserer
Erik Grib
40 23 11 01
erik.grib@gmail.com

Sekretær
Dorrit Krogh
40 58 69 49
dorrit.krogh1@gmail.com

Per Jørgensen
28 71 27 71
alling@dukamail.dk

Vibeke Mortensen
47 94 00 12
vibmor@gmail.com

Hans Sørensen
47 72 08 93

Suppleant
Erik Andersen
47 93 87 05
 
Læsekreds
Marianne Korsgaard
22 16 74 07
marienne.eigil@gmail.com