Bestyrelsen i Halsnæs lokalafdeling består af følgende:

Formand
Henrik Albæk
47 93 79 05
h.albaek@mail.dk

Næstformand
H.C. Bundgaard
lhcb@webspeed.dk

Kasserer
Erik Grib
40 23 11 01
erik.grib@gmail.com

 Sekretær
Dorrit Krogh
40 58 69 49
dorrit.krogh1@gmail.com

Per Jørgensen
28 71 27 71
alling@dukamail.dk

Erik Melbye
47 93 89 04
e_melbye@post12.tele.dk

Erik Andersen
47 93 87 05
 
Læsekreds
Kontakt Lone Bundgaard
Telefon: 22871971