Lørdag den 1. september – Tur til Hallandsåsen, Båstad.

Efter invitation fra Norden Båstad, kan vi glæde os til en spændende og informativ dag.

Vi kører dertil i egne biler og samles kl. 10.30 ved Margretetorps Gästgivergård
syd for Hallandsåsen.
Her vil vi blive budt velkommen af vore svenske venner med en lille kaffeservering.

Derfra slår vi følge med svenskerne op ad den gamle Postiljonsvägen over Hallandsåsen,
hvor vi skal høre historiske informationer om bl.a. snaphanetiden og stoppe ved minde-
værdige steder.

Vi stopper for en lunch (for egen regning) ved Äppelgårdens Golfklub ved Østre Karup,
pris ca. 125 S.kr.

Efter lunch kører vi videre til Skottorps Slot, som vi ser udefra, men hvor vi også skal høre,
hvordan den svenske konge Karl den 11. her giftede sig med sin danske tilkommende.

Dagen afsluttes med et besøg på Skottorps Mejeri med mulighed for køb af gode lokale
mejerivarer.

Tilmelding senest 15. august til Henrik: h.albaek@mail.dk / 21759341.
Hvis I har plads i bilen, giv venligst besked så samordner vi.

o -o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o

Torsdag den 11. oktober kl 19.30 i Hundested Kino.

Vi vil forsøge at lave nogle arrangementer, hvor vi sætter focus på forholdet mellem en bog
og en afledt film i nordisk perspektiv. Som en begyndelse har vi valgt nedennævnte bog – film.

Niels Malmros’ film “Barbara”, som er baseret på romanen af samme navn, skrevet af den
færøske forfatter Jørgen-Frantz Jacobsen. https://forfatterweb.dk/oversigt/jacobsen-joergen-frantz
Inden filmforevisningen vil et af vore nordenmedlemmer ph.d. i emnet Nordiske Film Lars
Christian Steenberg give en indledning, der belyser nogle af de punkter ved filmen, som man
især kan bemærke.

Entre: 60 kr. / Kinos café er åben for salg af kaffe, vand og div. slik.

o -o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o