Vi kan gøre opmærksom på, at Halsnæs Nordens læsekreds mødes på Hundested Bibliotek –
I 2020 på tirsdage kl. 14.30 den: 
Vedr. datoer, deltagelse etc. kontakt. Lone Bundgaard tlf. 22871971

o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o –

På grund af den forværrede coronasituation og de skærpede regler med forsamlings-begrænsninger til max. 10 personer i offentlige forsamlinger, er vores efterfølgende
arrangement desværre aflyst.
.
 

Vores venskabsby komsammen den 12. januar 2021 på færgen AURORA.
En sammenkomst, som ellers også ville markere datoen for Båstad og Hundesteds
50 års kontakt, og gode samarbejde.
Men hvis vi kan stole på forudsigelserne fra de videnskabelige eksperter, ser det jo
nu ud til, at der er en coronavacine på vej, så lad os håbe på, at dette holder stik,
og at vi inden alt for længe kan vende tilbage til en nogenlunde sædvanlig hverdag.

o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o –