Søndag den 24. marts 2019 kl. 14,00. Generalforsamling.

I Krudthuset Krudtværksalléen 15B, Frederiksværk.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning for år 2018.
3. Regnskab for året 2018.
4. Forslag fra lokalstyrelsen.
5. Forslag fra lokalafdelingens medlemmer (forslag skal være formanden i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen).
6. Valg af medlemmer til lokalstyrelsen. På valg er:
Erik Melbye – modtager genvalg
Erik Grib – modtager genvalg
Valg af 1 suppleant. Dorrit Krogh – modtager genvalg
7. Valg af 2 revisorer. Tove Dinesen og Inga Hoe – begge modtager genvalg
8. Eventuelt.

Under generalforsamlingen byder foreningen på en øl, vin eller vand.
Efter Generalforsamlingen serveres kaffe / te og kage.
Herunder vil Landsforeningens generalsekretær Peter Jon Larsen komme og fortælle os om
foreningens første 100 år, det forestående 100 års jubilæum og planerne for de kommende år.

Lotteri – salg af lodsedler til vores amerikanske lotteri som sædvanlig.
Endelig vil Erik Grib afprøve vor ”nordiske” viden ved en quiz-konkurrence.

o -o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o