Dette er så sidste arrangement i 2. halvår 2019, men vi er i gang med planlægning
af arrangementer til 2020.

o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o –

Her glæder vi os dog allerede til at præsentere det traditionelle arrangement den 12. januar 2020
med vore venner fra Båstad Norden på færgen AURORA.

Det bliver 24. gang, vi mødes med svenskerne på denne måde, og det er altid en dejlig (brå) dag.