Søndag den 12. januar – Sejltur på “Sundet”.

Første arrangement i det nye år var som sædvanligt vores sammenkomst på færgen AURORA med vore svenske venner fra Båstad.
Vi var et mindre selskab på 19 personer, 8 svenske og 11 danske, for en enkelt gangs skyld var danskerne i flertal. Men det gav mulighed for, at vi kunne sidde ved et fælles bord, med god lejlighed til at snakke med alle. Så vi havde atter en rigtig god og hyggelig eftermiddag, og nød den gode søndagsbrunch.
To af svenskerne beklagede dog, at der ikke var ribbenssteg i udvalget af retter, som de ellers havde set frem til. Og det blev taget ad notam af personalet 😉 .
I år arrangerede vi igen med et lille navneskilt på hver, og det var en udmærket ide, da der var 4, som var med for første gang. Det var 24. gang, arrangementet blev afholdt, vejret var rigtig godt i år, så efter 3 dobbeltture sammen afsluttende med en god kop kaffe tog vi afsked, og håbede på, at vi skal ses igen til en fælles kop kaffe den 23. maj på vores bustur til Hallandsåsen.

o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o –

Generalforsamling – afholdt lørdag den 7. marts  I GUBBEN Hundested.

John Larsen blev foreslået og valgt som dirigent;
Og som referent var Dorrit Krogh det naturlige valg.
Generalforsamlingen startede med at holde et minut stilhed med tanker på de medlemmer, der er gået bort i årets løb.

Beretning for år 2019. I skriftlig form omdelt på bordene og blev med overhead-billeder fra årets arrangementer uddybet af Henrik.
Regnskab for året 2019. Lå omdelt på bordene, og blev med overhead-illustrationer uddybet af Erik G.

Ingen forslag fra lokalstyrelsen.
Der var ikke indkommet forslag fra lokalforeningens medlemmer.

Valg af medlemmer til lokalstyrelsen. Her var der følgende valg:
Vibeke Mortensen – valgte ikke at genopstille, hun har også været i bestyrelsen i 12 år.
Per Jørgensen, Henrik Albæk og suppleant Erik Andersen modtog genvalg.
I stedet for Vibeke foreslog bestyrelsen Hans Christian Bundgaard, som blev valgt.

Valg af 2 revisorer. Tove Dinesen – modtager genvalg.
Mens Inga Hoe efter sammenlagt 20 års arbejde som hhv. bestyrelsesmedlem, formand og senest nogle år som revisor, ikke ønskede genvalg.
Ved dirigentens opfordring til at en fremmødt opstillede som revisor blev Ragnhild Madsen valgt som revisor suppleant.

Eventuelt. Henrik viste overhead billeder af, hvad man kan opleve på busturen til Hallandsåsen den 23. maj.
Og opfordrede til at de, der ikke allerede havde reserveret plads, fik sikret sig en plads hos referenten.
Erik Grib gav en briefing om de præmier, der var gevinst ved det efterfølgende lotteri.

Herefter sagde vi mange tak til dirigenten for en god og myndig ledelse af generalforsamlingen.
Under generalforsamlingen nød vi alle en øl, et glas vin eller vand.

Efter Generalforsamlingen blev der serveret kaffe / te og kringle.
Herunder gav bestyrelsesmedlem og storvildtjæger Per Jørgensen i samarbejde med Susanne Alling, en meget spændende beretning, med mange flotte illustrationer, om  sommerens jagttur til Grønland og en moskusoksejagt deroppe.
Og i forlængelse af beretningen bød Susanne på smagsprøver af det meget velsmagende moskusoksekød.

Lotteri – Erik Andersen solgte af lodsedler til vores amerikanske lotteri med gode præmier som sædvanlig.
Og til slut afprøvede Erik Grib  vores ”nordiske” viden ved en quiz-konkurrence med 16 skarpe spørgsmål om den nordiske geografi.

o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o –

Senere arrangementer i år er indtil videre aflyst p.g.a. restriktioner i forbindelse med corona-virus.

Vi forventer, eller snarere håber på, at samarbejdet med Hundested KINO omkring filmen Pelle Erobreren kan holdes i løbet af efteråret. Tidspunktet vil blive annonceret i vores Program for 2. halvår 2020.