Lørdag d. 9. juni. Bustur til Hven.

Turen blev kørt i samarbejde med Gangforeningen Krudtuglerne, og vi havde fyldt en bus
med 53 passagerer, faktisk kunne vi have fået flere tilmeldinger, men færgen til Hven havde
sagt stop, da afgangen kl 10 var fuld booket.
Ved ankomst Landskrona fandt vi ud af årsagen, den normale færge med plads til 400 pass.
lå oplagt p.g.a. motorproblemer, og i stedet var indsat en færge med kapacitet til kun 250 pass.
Da afgangen jo var fuld booket, var der stadig en lang kø af ventende passagerer da færgen sejlede,
og heriblandt var vores selskab.

   
Ventrafiken havde dog indsat en lille ekstrabåd til ca. 70 pass., den sejlede så hurtigt til og fra øen,
som den kunne. Da den afgik kl. 10.15, kom ca. halvdelen af vores selskab med, men så var der også
særdeles lang ventetid til næste afgang.
De sidste ca. 30 fra vores selskab kom med ekstrabåden ved næste afg. ca. 11.15, og var i land i
Bäckviken kl. 11.40.
Som lidt goodwill havde Ventrafiken dog indsat en ekstrabus udelukkende for os danske, som holdt
klar ved færgelejet. Så vi sparede gåturen op til Tycho Brahe Museet eller Tuna-byen, hvor vi kunne
vælge afstigning fra bussen.

Kloge af skade ved udturen var vi alle meget opmærksomme på, at komme rettidig til færgelejet til
hjemturen kl. 15. Det var senest mødetid ved færgen kl. 14.45, og alle mødte op, så der var samling
på selskabet ved den ventende bus i Landskrona kl. 15.30.
For de sidste, der kom med båden til øen, var det et lidt amputeret besøg på Hven, men alle var nu
ret godt tilfredse med dagen. Vejret var rigtig godt og solrigt, så alle de interesserede havde nået at
se både Tycho Brahe Museet og øvrige interessante ting, samt haft tid til at nyde en god svensk lunch.

Og vi var tilbage i Halsnæs ca. kl. 18.

Mandag 23. april kl. 19 – Rebeccas Gæstebud.

I den smukke Rebecca Sal Jægerspris Slot, I samarbejde med Nordsjællands-kredsen,
overværede vi en fortolkning af Karen Blixens humoristiske og dramatiske novelle
“Babettes Gæstebud”, opført som en soloforestilling ved skuespilleren Anders Ahnfelt-Rønne. Han optræder henholdsvis ved at fortælle om baggrunden for handlingen, at en dame Babette, på grund af en revolution i Frankrig må flygte fra sin arbejdsplads Cafe Anglais i Paris, hvor hun er en kendt mesterkok, og til en lille by Berlevaag, på Norges vestkyst. Her finder hun husly hos byens gamle provst og hans 2 døtre. Hvor der mest af tiden skal serveres øllebrød og vælling.
Videre historien om, at Babette via en veninde i Paris opretholder et lod i det franske stats lotteri, og her en dag vinder hoved præmien på 10.000 francs.

Da er den gamle provst død, og menigheden står for at skulle holde en mindekomsammen i anledning af provstens 100 års fødselsdag. Babette beder provstens døtre om at måtte stå for maden til denne sammenkomst, og efter store betænkeligheder indvilliger døtrene i dette.

73 tilskuere, som stort set var en fyldt sal, kvitterede med stående applaus for den gode oplevelse som Anders Ahnfelt-Rønne mestrede.

 

Fredag den 12. januar – Sejltur på Sundet.

Vort første arrangement i 2018 var som sædvanligt den traditionelle sejltur sammen med Norden Båstad / Ängelholm.
Og vi havde, for 22. gang, nogle gode timer på færgen AURORA, med en god lunch (Øresundsplatte) og hyggelig snak med  bekendte frän hinsidan for at markere datoen for indgåelse af venskabsby-aftalen den 12. januar 1971.

Vi mødte 12 svenske og 11 danske deltagere, så det var en meget lige fordeling.
Vi fra DK var blevet enige om at tage med Aurora allerede kl. 11.45, så vi var om bord, da svenskerne kom i Hälsingborg kl. 12.15. Vi havde derfor også mulighed for at fordele os ved bordene, så Halsnæs sad ved den ene side og Båstad ved den anden, det gav god mulighed for at få snakket på tværs af nationaliteterne. Desuden havde vi fået lavet et lille navneskilt til hver, så vi kunne se navnet på de, vi sad overfor.

På vore venskabsby-sejladser gennem årene har vi ofte siddet med forholdsvis få øvrige gæster. Det var ikke tilfældet i år, måske var det fordi det var en fredag. Der var i alle tilfælde meget godt fyldt op i restauranten, med især festklædte svenskere.