Foreningen NORDEN i Danmark arbejder for øget samarbejde i Norden. Derfor sætter vi  fokus på sprog, kultur, historie og samfundsliv i de nordiske lande.
Og her ved Pärans Dag – Torvet i Båstad 2015
Hallands Väderø -lytter på guiden Margareta
Som medlem af Foreningen NORDEN får du:
  • Tilbud om deltagelse i nordiske arrangementer, kurser og konferencer.
  • Magasinet Norden Nu fire gange årligt.
  • Foreningen NORDENs Rejsekatalog (udkommer i januar).
  • Lokalforeningens program med egne aktiviteter to gange årligt – se under Program.
  • Chancen for at møde nye mennesker, der også interesserer sig for det nordiske!

Bliv medlem og støt det nordiske samarbe